עיצוב דירת קבלן עם מרפסת מיוחדת

בני הבית ניצלו ליקוי בניה כדי להחליף את כל הריצוף ועל הדרך לסדר מחדש את האיזור הציבורי.
הקיר המפריד בין הסלון למטבח הוסר, שולחן גדול הוצב במקומו (התקשורת בבית פורחת), והמרפסת נכנסה להיות חלק מהסלון.

צילום: מאיה חבקין